Russen uønsket på Svendsrud: Fant avføring og oppkast i barnehagen

Da naboklagene begynte å strømme på, satte Holeværingen ned foten for russen. Som nå igjen er uten festplass.