Dette er den nye Puls-redaksjonen

Den nye Puls-redaksjonen  2018-2019.Silje Garpestad (f.v.), Helene Mala Haga, Karoline Hedels Setra, Helene Tjøstheim, Ylva Cicilie Kaasin Simarud, Helene Nordrum Grun, Eline Mosskull, Eli Skotte Hansen, Thea Våreid-Sørensen og Julie Henriette Syversen.

Den nye Puls-redaksjonen 2018-2019.Silje Garpestad (f.v.), Helene Mala Haga, Karoline Hedels Setra, Helene Tjøstheim, Ylva Cicilie Kaasin Simarud, Helene Nordrum Grun, Eline Mosskull, Eli Skotte Hansen, Thea Våreid-Sørensen og Julie Henriette Syversen. Foto:

Ta vel imot høstens friske pust i Ringerikes Blad: Puls-redaksjonen.

DEL

Seks nye pulsere og fire «gamle» danner den nye Puls-redaksjonen. Du har kanskje allerede lagt merke til de nye unge stemmene i Ringerikes Blad. De er fra 15 til 19 år og har en viktig stemme i lokalavisen.

Lokalavisen er på mange måter limet i et lokalmiljø. Det er her man først får vite om hva som rører seg i Hønefoss, Jevnaker og bygdene rundt. Lokalavisa har en rolle å spille. For lokalsamfunnet og enkeltmenneskene i det. Lokalavisen bidrar til samhold og patriotisme ved å vise fram både gladsakene og de viktige sakene hvor vi stiller politikere og andre makter de vanskelige spørsmålene.

Uten lokalavisa og journalistene som jobber der, ville mange saker av stor betydning for lokaldemokratiet aldri blitt kjent for lokalsamfunnet, noen ganger ikke avdekket i det hele tatt.

De unge pulserne våre sørger for at vi som leser får et større innblikk i den unge tankegangen.

Ikke bare finner de saker å skrive om som engasjerer de som er unge – de ser også livet og samfunnet rundt med et yngre blikk.

I mange tilfeller er det også det som er mest interessant. Det er jo disse ungdommene og unge voksne som skal overta byen vår, bygdene våre og alt som rører seg i lokalsamfunnet.

Det etterlyses engasjement fra de unge. Pulserne er glimrende eksempler på ungdom som vil gjøre en forskjell, som følger med og som er samfunnsengasjerte.

De er modige ferske voksne, som i ung alder har skrevet sin første jobbsøknad, har vært på sitt første jobbintervju og fått en ordentlig jobb ved siden av skolen, som skribenter og fotografer. Du kan lese Puls-saker i papiravisen fredager eller på nett her.

Så, hvis de kontakter deg, ringer deg eller ønsker å ta et bilde, få en kommentar eller et intervju; ta de godt imot.

Og viktigst av alt: Les sakene deres, disse ungdommene har noe viktig å melde.

Artikkeltags