Fylkespolitikerne i Buskerud har vedtatt at en elektronisk forslagskasse skal etableres.

Nå er den elektroniske løsningen for forslagskassen klar, og ønsket er at elevene blant annet skal bidra til at skolehverdagen blir mindre byråkratisk.

Ungdommens fylkesting i Buskerud er involvert, og på en samling 13. til 15. januar skal forslagskassen og bruken av den bli presentert, melder fylkeskommunen på sin nettside.

Fylket lover svar til forslagsstillerne, uansett hva slags forslag som kommer inn.