Får stadig inn rusede og hjelpeløse mindreårige på akuttmottaket: – Virkelig trist hver gang

Kommuneoverlege Karin Møller forteller at de stadig får inn mindreårige som må ha rushjelp på legevakten i Ringerike.