I en pressemelding skriver posten av innføringen av postnummer var en av de første milepælene på vei mot dagens digitale samfunn.

Postnummeret er viktig for distribusjon av pakker og brev, men har også mange andre funksjoner. Sammen med fødselsnummeret (som ble innført i 1964), er de fire tallene i postnummeret sentralt i å få det moderne samfunnet til å fungere. 

Første skritt inn i en ny hverdag

Postnummer ble innført med brask og bram og store reklamekampanjer. Blant annet frontet datidens ungdomsidol Wenche Myhre det nye systemet.

 

Norge var tidlig ute med å bruke postnummer, og var blant annet ute før Sverige. Tidligere hadde deler av Oslo benyttet et sonenummer fra 1 til 9 (for eksempel Oslo 2). Dette fortsatt i flere år, og Oslo fikk ikke postnummer før i 1984, forteller Frode Wold, som er postnummeransvarlig i Posten. 

Numrene dekker hele landet som et puslespill uten manglende brikker. Fra starten var i underkant av 2000 postnummer i bruk. I dag finnes 4855 postnummer. Omtrent 3.000 brukes til gateadresser, rundt 1600 til postbokser og cirka 250 til begge deler.

Postmannen kjente alle

I et land med bare 3.8 millioner innbyggere og hvor folk flyttet i mye mindre grad enn i dag, var man vant til at postmannen kjente alle – men både Norge og postmengdene vokste.

En del av nordmenns identitet

– I løpet av 50 år er postnummer gått fra å være fire sifre mange mener var unødvendig til en del av identiteten til nordmenn. Mange er sterkt knyttet til hvilket postnummer de tilhører, mener Wold.

 

Posten får ofte søknader fra kommuner, velforeninger og enkeltpersoner som ønsker å endre postnummeret. Også Posten har behov for å endre postnummer med jevne mellomrom, for eksempel ved store utbygginger.

Frode Wold er den som koordinere dette arbeidet.

– Et eksempel den siste tiden er Sørenga i Oslo og Fornebu i Bærum. Posten har et nært samarbeid med kommunene. Det er kommunene som har ansvaret for å tildele gateadresser, mens Posten tildeler postnummer, informerer Wold.

Mange formål

Mange andre bedrifter og samfunnsorganisasjoner benytter postnummer i sine systemer til andre formål enn adressering.

Dette kan for eksempel være beregning av forsikringspremier, frakttillegg for bensin, statistikk eller «finn din nærmeste butikk». Det er også ulike ruteberegninger som benytter postnummer.

Bruken av postnummer er enda viktigere i dag enn i 1968.