Biskop Jan Otto (61) ønsker mer åpenhet: – Kirken burde favne bredere – her skal det være plass til alle

– For kirka er det viktig å gi enkeltmennesket rom til å være en del av fellesskapet, uten å sette to tykke streker under trosbekjennelse.