Bildemateriale som politiet sitter på viser at det er ytterligere 41 jenter som de mener kan klassifiseres som fornærmet. I tillegg viser materialet ytterligere 54 jenter, men her er det usikkert om det har skjedd noe straffbart.

Det opplyser politiadvokat Hildegunn Teigen i Sør-Øst politidistrikt til Ringerikes Blad.

Politiet ber nå jenter som kan ha vært ofre for denne mannen om å melde seg. De identifiserte jentene er fra 12 til 18 år gamle.

Over hele landet

Saken startet med en anmeldelse i Stavanger i februar, men ifølge politiet har overgrepene pågått over flere år. Det kom inn flere anmeldelser med lignende modus. Så langt er det nordligste forholdet i Trondheim. Noen av ofrene hører hjemme i Sør-Øst politidistrikt.

I juni i år ble mannen varetektsfengslet. I dag sitter han i fengsel på grunn av gjentakelsesfare.

Teigen ønsker ikke å gi ytterligere opplysninger om mannen, utover at han ikke var kjent for politiet fra før. De fant fram til ham ved hjelp av IP-adresse.

Dette både av hensyn til mannens sikkerhet, og til etterforskningen. Hvis nye ofre nå melder seg, er det viktig for politiet å holde informasjonen tett til brystet så de er sikre på å knytte forholdene til rette gjerningsmann.

Slik gjorde han det

Mannen skal ha forledet jentene til å kle av seg, og i noen tilfeller tatt på seg selv, foran kamera.

Han skal ha utgitt seg for å være en politimann.

I mange tilfeller har han i tillegg introdusert en fiktiv tredjeperson som jentene har kledd seg av foran.

Det er ønskelig at jenter som har opplevd noe ubehagelig på nett og gjenkjenner seg i den beskrevne framgangsmåten tar kontakt med politiet i Hønefoss på telefon 32 10 32 10.

Brukte «Omegle»

De aktuelle overgrepene i denne saken har i stor grad funnet sted på nettstedet «Omegle».

Politiet understreker samtidig at også andre nettsteder er aktuelle møtesteder hvor barn utsettes for overgrep av voksne.

Har bidratt til identifisering

Mannen erkjenner straffskyld. Det er tatt ut siktelse, men foreløpig ikke for alle 27 forholdene da noen av jentene var over 16 år.

– Men også her var det en form for tvang og hensynsløs adferd, sier Teigen.

I tillegg til å få jentene til å kle av seg foran kamera, har han i enkelte tilfeller også utvist seksuell krenkende oppførsel overfor dem. Det har ikke vært fysisk kontakt mellom mannen og noen av jentene.

Etter at han ble pågrepet har mannen bidratt til å identifisere mange av jentene. Dette har han gjort ved å huske for eksempel navn, bosted og aktiviteter.

– Det har vært litt av et puslespill, forteller Teigen.

Største saken lokalt

Ifølge Teigen er dette den største saken når det gjelder nettovergrep i Sør-Øst politidistrikt.

Ber foreldre og unge passe på

Politiet påpeker at det generelt er vanskelig for foreldre å følge med på trender på sosiale medier, men at det er viktig å prøve.

Dersom foreldre eller barn blir oppmerksom på overgrep på nett vil det ofte være mulig å identifisere gjerningspersonen ved hjelp av IP-adresser, skriver politiet.

De oppfordrer generelt til at overgrep eller forsøk på dette som oppdages bør derfor anmeldes. Det oppfordres også til å sikre eventuelle bevis ved å ta skjermdump.

Se flere råd fra politiet i videoen øverst!

Råd fra Kripos

Hva kan foreldrene gjøre for å føle seg trygge på at deres barn ikke lar seg lure av groomere? Det er ingen måte å være hundre prosent trygg, men dette er noen råd som vil gjøre det vanskeligere for potensielle overgripere.

  • Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
  • Lær barna å si ifra. Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
  • Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenster dine barn får bruke.
  • Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.
  • Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonummer, navnet på skolen og andre opplysniner sin til andre enn personer de kjenner.
  • Ikke del bilder eller video med fremmede.
  • Ikke følg med fremmede. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for "møter" som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester.
  • Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Tips på tips.kripos.no, selv om det ikke virker så alvorlig. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn.