I alt var det 10 bilførere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort på E16 over Steinssletta. Utrykningspolitiet gjennomførte kontrollen sent torsdag kveld.

Høyeste hastighet som ble målt var 91 km/t i 70-sonen. Dermed ble det ikke beslaglagt noen førerkort i denne kontrollen.