Stortinget har vedtatt at Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner skal slås sammen til region Viken fra 1.1.2020.

Fellesnemnda er et politisk organ som skal jobbe med det praktiske rundt dette arbeidet. Det ble høy temperatur da Fellesnemnda behandlet veien videre i et møte tirsdag formiddag.

LES OGSÅ: KS om Viken-tvil: Veldig alvorlig og useriøst

Utsettelse

Det ble fremmet ikke mindre enn tre forslag om at det videre arbeidet skal vente, til Stortinget har tatt stilling til hva som skal skje med Finnmark som nekter å slå seg sammen med Troms.

LES OGSÅ: Viken-flertall for å legge arbeidet på is

SV, Senterpartiet og Frp fremmet forslaget om at det politiske arbeidet med Viken-regionen settes på pause fram til den avklaringen er kommet. Det til tross for at Frp selv sitter i en regjering som har jobbet med og vedtatt regionreformen.

Arbeiderpartiet kom med et lignende forslag, men de gikk lengre i å kritisere regjeringen.

Miljøpartiet De Grønne foreslo at Fellesnemnda ber Stortinget å behandle et forslag om at Viken-regionen kan deles inn i to. De sa ikke noe om hvordan delingen skulle skje, men det kan være nærliggende å tenke en region vest for Oslo og en øst for Oslo.

Tilhengerne av forslaget mener det er for mange uklarheter rundt regionreformen, og at dersom Finnmark får lov å bryte ut av en vedtatt region må andre vedtatte regioner også kunne deles opp.

LES OGSÅ: Frykter utsettelse av Viken: – For enkeltpersoner vil det være en katastrofe

Ny behandling

Tilhengerne av Viken, i dette tilfellet, Høyre, Venstre og KrF, viste til at Stortinget to ganger har vedtatt at det skal bli en region Viken. De påpekte at Fellesnemnda ikke kan sette seg over Stortingets vedtak, og pekte på at man ikke vet hva konsekvensene av å skulle ta en pause i arbeidet vil bli. Sandra Bruflot (H) fra Hole, mener Fellesnemnda i så fall vil drive med sivil ulydighet.

Samlet sett ville det vært flertall for disse forslagene i Fellesnemnda, men siden forslagene hadde kommet i siste liten, og denne konkrete saken ikke sto på dagsorden oppsto en spesiell situasjon.

En tredjedel av representantene kunne dermed avvise forslagene, noe representanter fra Høyre, Venstre og KrF gjorde. Dermed fortsetter det politiske arbeidet, men det er samtidig vedtatt at administrasjonen skal utrede forslagene og komme tilbake med en ny sak til det neste møtet i Fellesnemnda 8. oktober.

Senterpartiet har også lovt å ta regionreformen opp igjen i Stortinget i høst. Dermed er det fortsatt usikkert om Viken-regionen blir en realitet eller ikke.