Debatten som er åpen for alle holdes på høyskolens campus i Bredalsveien og holdes som et frokostmøte.

Spørsmålet arrangørene stiller er, hvordan skape vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Temaer under dette vil blant annet være samferdsel der Ringeriksbanen og ny E16, selvfølgelig står på agendaen.

Et annet tema blir hvordan man skal bygge opp en god og rett kompetanse. Og dessuten blir skatte- og avgiftspolitikken gjenstand for debatt og et hovedspørsmål er blant annet hvordan myndighetene kan skape et konkurransedyktig og forutsigbart skatteregime.

Politikerne som stiller er: Anne Sandum (Ap), Trond Helleland (H), Jon Helgheim (Frp), Per Olaf Lundteigen (Sp), Rebekka Borsch (V), Jostein Rensel (KrF), Tonje B. Kopstad (SV) og Ståle Sørensen (MDG).

 

Arrangørene er: Ringerike næringsforening, Høgskolen i Sørøst-Norge, NHO Buskerud, NITO, Sparebank1 Ringerike Hadeland og Hønefoss sparebank. Det er blitt en fast tradisjon at det arrangeres en politisk debatt om næringslivet foran hvert valg.