Gå til sidens hovedinnhold

Salg av gamle Ullerål skole utsatt

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmann Tore Isaksen foreslo salg av gammel Ullerål skole. Politikerne satte foten ned.

Det betyr ikke at det aldri blir noe salg av den gamle skolebygningen med tilhørende tomt, men det vil ikke skje med det aller første.

Hans Petter Aasen (Sp) fremmet forslag om at det foreslåtte salget droppes. Rådmann Tore Isaksen kom nemlig med forslag om at Gamle Ullerål skole, som i dag står tom selges. Det er en oppfølging av at politikerne i 2012 satte det gamle skolebygget på en liste over kommunale bygg som skal selges. Det er også et resultat av at SOS-barnebyer ikke lenger ser på Gamle Ullerål som aktuell plassering for en barneby.

Inkludert i dette ligger også en stor tomt som det tidligere skolebygget ligger på.

– Det er positivt at kommunen eier grunn noen steder og vi trenger sentrale arealer. Dette kan vi bruke til infrastruktur senere og det er ikke nødvendig å selge tomta nå, sa Aasen og fikk med seg formannskapet på det.

Inger Kammerud (H) sa seg helt enig med Aasen og understreket at det er viktig at politikerne får en helhetlig oversikt over hva kommunen eier av områdene, og hva mulighetene er for å utvikle dem. Hun mener det også bør ses opp mot den veksten og utviklingen Hønefoss er ventet å få.

Arnfinn Holten (KrF) lurte på om det kunne være mulig å selge selve bygget og tomta der skolebygget står, og beholde resten av tomta.

Til slutt ble politikerne enige om at rådmannen kan komme tilbake med en sak om deling og bruk av tomta. Enn så lenge blir bygget og tomta i kommunal eie.

Kommentarer til denne saken