Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) opplyser til Hamar Arbeiderblad fredag at det er snakk om flere uønskede hendelser med mye alkohol og upassende oppførsel overfor yngre jenter.

– Jeg har blitt konfrontert med at det har kommet reaksjoner på min atferd i sosiale sammenhenger der eldre og yngre politikere har møttes. Jeg er en sosial person som er glad i folk, men har ikke vært bevisst nok på grensesetting i min rolle, skriver Rønning i søknaden om fritak.

– Jeg erkjenner at jeg har utvist for dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner, og det beklager jeg og er lei meg for, skriver Rønning videre.

Fylkesråd Gjestvang opplyser til Hamar Arbeiderblad at det er kommet inn «noen varsler» mot Rønning de siste årene.

– Det er flere enn ett og færre enn fem. Det første varselet kom i 2015, sier Gjestvang.

Rønning leverte søknaden om fritak torsdag.

– Hedmark fylkeskommune har mottatt varsel om upassende oppførsel fra Dag Rønning sin side. Disse varslene er tatt på alvor, og har blitt underlagt en grundig behandling hvor det også har vært dialog med berørte og varslere, skriver Hedmark fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkestinget vil behandle Rønnings søknad på et møte 15. januar. Ny fylkesordfører vil bli valgt på samme møte. Det seneste varselet mot Rønning kom høsten 2017, ifølge Hamar Arbeiderblad.