Det går fram av en pressemelding partiet sendte ut torsdag ettermiddag.

– Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene, heter det.

Det påpekes videre at Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet, og at det derfor ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side.

Ifølge Arbeiderpartiet har Giske vært forelagt innholdet i varslene.

– Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Rigmor Aasrud blir Aps nye finanstopp

Etter først å ha blitt fritatt fra vervet på ubestemt tid, valgte Giske 7. januar å trekke seg som nestleder på varig basis. Bakgrunnen var at partiet hadde mottatt flere varsler mot ham, knyttet til anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

Den profilerte Ap-politikeren som har flere perioder bak seg som statsråd i ulike departementer, har vært sykmeldt siden før jul. Han har også frasagt seg vervet som finanspolitisk talsperson. Det er nå overtatt av Rigmor Aasrud.

Giske er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag og har dermed møterett når Arbeiderpartiets landsstyre samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag.

Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler, men partiet har til nå ikke villet si noe om hvem disse varslene angår og hva de konkret går ut på.

Fakta om Giske-saken

* Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler mot ham. Varslene er knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

* Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet "grunnløse og falske varsler". Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

* Etter først å ha blitt fritatt fra vervet som nestleder på ubestemt tid, valgte Giske 7. januar å trekke seg på varig basis og samtidig stille vervet som finanspolitisk talsperson til disposisjon. Dette er nå overtatt av Rigmor Aasrud.

* Giske har vært sykmeldt siden før jul, men er innvalgt på Stortinget og har følgelig møterett i Arbeiderpartiets landsstyre, som samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag.

* Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler.