I statsbudsjettet er oppstart satt til 2021/2022, men lokalt har det vært stor kamp for å få fjernet 2022 fra budsjettet. Dette i frykt for å «miste plassen» i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan.

I dag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen redegjøre i Stortinget om Jernbanedirektoratets handlingsprogram.

Akkurat når dette skjer, er noe uvisst. Møtet i Stortinget startet klokken 10, men det er ni saker som skal behandles før dette.

I salen sitter for øvrig Anne Sandum (Ap) fra Ringerike, som møter som vara i dag.

DETTE SKREV VI I GÅR: