Rapporten er laget av professor emeritus Bjarne Jensen og tidligere forskningsleder Jan Mønnesland ved Norsk institutt for by- og regionforskning på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen.

Kommunaldepartementet opplyser til avisen Klassekampen at reformen beløper seg til 3,235 milliarder kroner. Jensen og Mønnesland mener det dreier seg om minst 5,6 milliarder kroner i perioden 2014 til 2019.

Jensen sier det har vært vanskelig å regne ut hva reformen koster, men at tallet helt sikkert er mellom fem og seks milliarder kroner.

– I tillegg blir det jo brukt arbeidskraft internt som er vanskelig å regne på. Det er ikke med i denne rapporten, sier han til avisen.

Økonomene har regnet seg fram til beløpet ved å legge sammen 3,5 milliarder i direkte reformkostnader og 1,6 milliarder for ulike tilskuddsordninger etablert i forbindelse med reformen. I tillegg kommer utgiftene til reformen på om lag 0,5 milliarder.

Tallet inkluderer ikke utgifter kommunene har som ikke blir dekket av staten.

– Det må ligge mye i summen Jensen har kommet fram til. Jeg vil ikke ta stilling til hans regnestykke. Men at det er viktig å bruke både penger og ressurser på å skape gode velferdskommuner for innbyggerne for framtiden – det stemmer helt avgjort, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til avisen.

(©NTB)