– Vi har som organisasjon et ansvar for at alle som er aktive i vårt parti, opplever å være trygge. De siste ukene har avdekket at ikke alle har vært det. Vi har sviktet medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest. Dette er vondt for Høyre og Unge Høyre å erkjenne, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i en pressemelding.

Sammen med statsminister og partileder Erna Solberg møtte han søndag kveld pressen.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sier Solberg.

Det har de siste ukene stormet i Høyre etter at partiet har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant fra Hedmark, Kristian Tonning Riise.

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen, som nå jobber med å gå gjennom varslene. Ti av varslene gjelder Kristian Tonning Riise.

– Har sviktet

– Selv om vi har hatt retningslinjer, og selv om vi har hatt andre saker om seksuell trakassering som er håndtert og sanksjonert, viser denne saken at vi har sviktet, sier Aarset.

– Høyre har ikke sett ulike bekymringer og varsler i sammenheng og har ikke klart å fange opp oppførsel som burde ha blitt stoppet tidligere. Det viktigste nå er å sørge for at dette ikke skjer igjen, legger generalsekretæren til.

Syse-utvalg

Henrik Syse er utpekt til å lede et eget utvalg i Høyre som skal se på hvordan partiet har håndtert varslingssakene den siste tiden.

Syse er filosof, medlem av Nobelkomiteen og forsker ved Institutt for fredsforskning.

– Utvalget skal evaluere partiets håndtering av varslingssakene som er kommet inn etter Kristian Tonning Riises avgang. Det skal evaluere partiets håndtering av varslingssakene og undersøke hvorfor varslingsrutinene ikke fungerte bedre, opplyser Høyre i en pressemelding søndag kveld.

Utvalget skal også revidere og foreslå endringer i partiets etiske retningslinjer og sørge for nødvendige arbeidsrutiner og klargjøring av ansvar i alle deler av organisasjonen for å forhindre slike hendelser i framtiden.

Lover tiltak

I påvente av utvalgets konklusjoner setter Høyre nå i verk en rekke strakstiltak for å komme ukulturen til livs:

* Alle varsler skal loggføres skriftlig og være kjent for Høyres generalsekretær.

* Et uavhengig varslerpunkt opprettes for å sikre uavhengighet.

* Introduksjonsprogrammet for nye ledere i Høyre, Unge Høyre og øvrige ansatte skal forbedres.

* Forholdet til alkoholbruk på partiarrangementer skal gjennomgås.

* Bevisstheten om etiske retningslinjer og seksuell trakassering i organisasjonen skal økes på alle nivåer.

(NTB)