Syver og Anita tar flere med i styringen av Hole: – «Magda» og jeg, vi er klare!

Høyre og Senterpartiet tar flere partier med på styringen av Hole. Men om det får praktisk betydning, gjenstår å se.