– Det er Stortinget som avgjør hvor raskt saken kan behandles, men jeg jobber for at den nye ordningen med en del til mor og far, og en valgfri del, skal gjelde for barn født fra og med 1. juli 2018, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

I den nye regjeringsplattformen står det klart uttrykt at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler. For første gang slår Helleland nå fast at endringene allerede kan komme på plass fra i år.

– Jeg tar sikte på å legge fram saken så raskt som mulig, slik at Stortinget har mulighet til å behandle den før sommeren, sier hun.

For optimistisk

Helleland har på få år gått fra å ville skrote hele fedrekvoten til å bli statsråden som skal sørge for at en tredel av permisjonstiden forbeholdes far.

– Jeg var åpenbart for utålmodig og for optimistisk på norske menns vegne, sier hun til NTB.

– Noen ganger går man for fort fram, men når jeg nå jobber i ekspressfart med å legge fram den nye ordningen, så er det fordi jeg har tro på at dette vil være både til barnets og familiens beste, tilføyer hun.

Ifølge den nyslåtte barneministeren vil tredelt foreldrepermisjon bidra til at flere menn kan bruke mer tid hjemme med barna sine, samtidig som familiene gis valgfrihet til å disponere 16 uker av permisjonen helt fritt

Valgfri del

– Denne ordningen vil gi fleksibilitet for familiene til å velge de løsningene som passer best, samtidig som vi vet at likestilling hjemme også gir mer likestilling i arbeidslivet, sier Helleland.

Kontrasten er tydelig fra 2010 da Høyres kvinneforum under Hellelands ledelse gikk inn for å avvikle hele fedrekvoten.

– Tiden er moden for å la familiene bestemme selv. Jeg er helt sikker på at norske fedre skjønner at det er viktig å tilbringe tid med sine barn, uten at vi som politikere bør detaljstyre dette, sa Helleland til NTB den gang.

– Fedrekvoten var nok nødvendig for 20 år siden, men nå er den gått ut på dato, fulgte hun opp.

Ingen merkostnad

På spørsmål om den reformerte foreldrepermisjonen har budsjettmessige konsekvenser, svarer statsråden avvisende.

– Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratets beregninger vil det ikke medføre merkostnader å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker. I forbindelse med spørsmål til statsbudsjettet for 2018 fastholdt direktoratet at tredeling ikke vil ha budsjettmessige konsekvenser, sier hun. (©NTB)