Arbeiderlaget, som er en sammenslutning av de gamle lokallagene fra Hønefoss og Norderhov, mener det må settes spørsmålstegn ved hvordan partiets valgkamp ble drevet både lokalt, regionalt og sentralt. Men at særlig partiledelsen har et ansvar.

Nå har arbeiderlaget laget et langt svar til partiledelsen om hva de mener gikk galt under valgkampen, vedtatt av medlemsmøtet.

Stein-Roar Eriksen legger ikke skjul på at han er svært skuffet over valgresultatet som ga et borgerlig flertall og lar Erna Solberg (H) fortsette som statsminister.

De lokale partifolkene mener Ap sentralt ikke grep sjansen til å markedsføre tidlig byggestart for Ringeriksbanen.

«Valgresultatet kan tolkes slik at Arbeiderpartiet dessverre ikke har klart å oppnå større troverdighet i befolkningen enn H/Frp når det gjelder oppfølging og gjennomføring av Ringeriksbanen ny E16.

LES OGSÅ: Ordfører Kjell B. Hansen (Ap): – Ikke Ringeriksbane før 2030 

LES LESERINNLEGG: Jonas Gahr Støre (Ap): Raskere byggestart for Ringeriksbanen

Anne Sandum

Partifellene konstaterer at oppslutningen om Ap gikk ned (-3,9 prosent fra stortingsvalget 2013) til tross for at vi denne gangen hadde en lokal kandidat, Anne Sandum, på fjerdeplass.

«Partiet lokalt må stille de vanskelige spørsmålene: Ble kandidaten markedsført for dårlig forut for og i valgkampen? Hadde kandidaten ståsted, appell og tillit nok hos innbyggerne og Aps verdigrunnlag?»

Arbeiderlaget gir ikke noe svar på spørsmålet, men det skal legges til at blant annet Stein-Roar Eriksen var blant dem som løftet fram Håkon Ohren framfor Sandum i den fasen hvor lokallaget lanserte sine kandidater.

Senere valgte nominasjonsmøtet i Buskerud Arbeiderparti med støtte fra Ringerike Arbeiderparti, Sandum på en fjerdeplass, noe som ved et godt Arbeiderpartivalg ville gitt fast stortingsplass.

LES OGSÅ: Må starte nå med å få på plass 2021-kandidatene

 

I tillegg kommer partilaget inn på en rekke mer sentrale prioriteringer der de mener Arbeiderpartiet sviktet eller var for utydelige.

Det dreier seg blant annet om at avstanden mellom Ap og H/Frp ble for liten siden partiene inngikk mange forlik, som blant annet kommunereformen, politireformen, forsvarspolitikken og skattepolitikken.

Mistet til Sp

De lokale Arbeiderpartimedlemmene peker også på at det var Senterpartiet som tydeligst markerte seg som partiet som var best på distriktspolitikk og kampen mot sentralisering.

De mener det ikke er noen tvil om at partiet tapte stemmer til Senterpartiet på grunn av dette.

Partileder i stormen

Ap-politikerne mener også at det de kaller en negativ kampanje, «drittpakke», mot partileder Jonas Gahr Støre ga negative resultater og at deres statsministerkandidat mistet anerkjennelse blant en del velgere.

De viser til flere belastende medieomtaler der uttrykk som uklar «tåkefyrste» ble brukt.

Dessuten sakene om Gahr Støres private formue som flere medier, ikke unaturlig, la stor vekt på. Disse dreide seg blant annet om negativ omtale av eiendomsinvestering, arbeid utført på landsted med antydning om svart arbeid og investeringer i fond med antydning om uetisk plassering.

Arbeiderlaget viser til at media var nøye med å understreke at ikke noe ulovlig hadde skjedd i disse sakene, men mener mange velgere ble sittende igjen med et negativt inntrykk av Støre.

De er også kritiske til at ikke Arbeiderpartiet klarte å markere seg bedre i media i saker som er viktige for partiet.

De trekker også fram at partiets tradisjonelt viktigste sak jobb nummer en – arbeid til alle, ikke fikk noen stor appell i mediene, og at partiet heller ikke var flinke nok til å markere seg når gjaldt arbeidslivspolitikk.

 

Hold deg oppdatert uansett hvor du er!

Last ned appen ringblad.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For Iphone

For Android