Henla nesten 300 saker med kjent gjerningsmann – Det er ille og ugreit.

Politiet mener det var nødvendig å henlegge sakene for å få frigjøre ressurser til mer alvorlige saker. Sør-Øst politidistrikt har nesten 7.000 ikke-ferdigbehandlede saker.