Storstilt politisamarbeid for å finne GPS-tyvene: – Det er brukt samme framgangsmåte

I løpet av kort tid har tyver raidet bedrifter lokalt for kostbart GPS-utstyr. Nå jobber flere politidistrikt for å løse sakene.