UP-sjef er usikker på om 1.700 kroner i bot for mobilbruk er avskrekkende nok | Landet rundt

Øystein Krogstad mener boten ikke er nok. Han vil ha prikkbelastning for håndholdt mobil i trafikken.