Nylig stilte stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) et skriftlig spørsmål til justisministeren om hva han kommer til å foreta seg i saken. Nå har svaret fra Fremskrittspartipolitikeren kommet. «Det er ikke min oppgave å instruere hvor politiarrestene skal være lokalisert,» skriver han og viser til at myndigheten til å bestemme arreststrukturen er overlatt til de enkelte politimesterne.

Ressurser

Han understreker at politimesteren må gjøre en avveining ut fra hvilke ressurser som i så fall må brukes på transport, sett opp imot hvor mange som erfaringsmessig settes i arresten, og bemanningen som kreves.

Politiets Fellesforbund lokalt mener det vil holde med seks stillinger for å kunne betjene arresten hele tiden.

Justisministeren viser til at ressurssituasjonen, og det å få mest mulig ut av politiressursene, kan føre til at en primærarrest kan bli omgjort til en sekundærarrest. Han understreker samtidig at dersom en person blir vurdert å ha behov for å settes i arresten, skal det skje, uavhengig av kjøreavstand til nærmeste arrest.

Amundsen gjentar mantraet med politireformen at den skal føre til flere tjenestemenn ute og færre inne og poengterer at en endelig beslutning ikke er tatt.

– Regjeringen vil legge ned

Per Olaf Lundteigen (Sp) er ikke overraskende, ikke fornøyd med svaret.

Han mener svaret ikke kan tolkes på noen annen måte enn at regjeringen synes en nedleggelse er greit, og at statsråden ikke vil gripe inn og stoppe prosessen.

– Jeg er svært skuffet over statsrådens svar. I valgkampen snakker han om viktigheten av mer synlig og tilstedeværende politi, men han viser ved dette eksemplet at han syns det er helt greit at politiet bruker mange timer daglig på transporter mellom Hønefoss og Drammen, sier Lundteigen.

Lundteigen mener Ringerike er i ferd med å miste svært viktige politifunksjoner til Drammen og Tønsberg, og at sentralisering av tjenester er en villet politikk fra regjeringens side.

– Dette er en sak som må avgjøres politisk. En ny regjering, med et sterkt Senterparti, vil ta tak i dette og stoppe en nedlegging av arresten i Hønefoss, sier Lundteigen som naturlig nok er godt i gang med valgkampen.

Lundteigen lover at Senterpartiet vil følge opp saken med et eget møte på Ringerike. Detaljer om dette møtet vil bli kjent senere.