Anne Cathrine Frøstrup og de åtte andre medlemmene i utvalget skal foreta en vurdering av politiets nasjonale beredskapsressurser. Men også se på funksjon og kapasitet for politiets særorganer: Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet og Politihøgskolen.

– Viktig arbeid

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et kompetent utvalg som skal vurdere særorganene og beredskapsressursene i politiet. Det er et spennende og viktig arbeid utvalget har foran seg, og jeg gleder meg til å se hva de kommer fram til, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) i en pressemelding.

Utredning om ett år

Det er drøye fire måneder siden landets 27 politidistrikter ble slått sammen til 12. Utvalget som kartverkssjefen leder skal se på hvordan politiets særorganer skal tilpasses den nye organisasjonsstrukturen.

Det skal også vurdere hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser kan utnyttes best mulig, og være en ressurs for hele landet.

Spesialgruppene

Utvalget

  • Anne Cathrine Frøstrup, direktør (leder)
  • Elisabeth Maråk Støle, direktør
  • Sofie Nystrøm, direktør
  • Torgeir Hagen, pensjonist
  • Lars Fause, førstestatsadvokat
  • Hugo Henstein, prosjektleder
  • Helge Mehus, sjef Beredskapstroppen
  • Tom Roger Norman Paulsen, politibetjent
  • Inger Myklebust Ferstad, konstituert statsadvokat

Utvalget skal også vurdere de nasjonale beredskapsressursenes (Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten) organisering. I dag administreres de av Oslo politidistrikt, men utvalget skal se på om ressursene kan utnyttes bedre til fordel for alle distriktene, skriver Politiforum, som gis ut av Politiets Fellesforbund.

Politiforum skriver også at utvalget står fritt til å foreslå oppretting, nedlegging, sammenslåing eller regionalisering av særorganer, ifølge mandatet. Forholdet mellom departementet, POD og PST holdes utenfor utredningen.