I torsdagens kommunestyremøte ble det også vedtatt et nytt finansreglement – altså på hvilke måter kommunen kan investere penger.

Det er full politisk enighet om at de 121 millionene skal plasseres i et eget fond «Fossefondet», men at pengene videre kan investeres i blant annet aksjefond, obligasjoner, verdipapirfond og selvfølgelig innskudd i banker.

Et flertall blant politikerne åpner også for at pengene kan brukes til å kjøpe seg opp i lokale selskaper, og at dette kan skje ut fra lokalpolitiske strategier.

Vedtaket sier ingen ting om hvilke lokale selskaper som kan være aktuelle for oppkjøp. Dette vil bli avklart etter hvert.

Derimot skal ikke pengene fra «Fossefondet» brukes til å kjøpe aksjer i andre enkeltselskaper, grunnfondsbevis, valutahandel eller krafthandel. Det anses at de sistnevnte investeringer innebærer for stor risiko.
 
Rådmann Tore Isaksen har lagt stor vekt på at fondet skal gi en avkastning som er bedre enn om pengene skulle vært plassert på vanlig konto i banken. Samtidig er både rådmannen og politikerne opptatt av at ikke risikoen må bli for stor.

Einar Zwaig (Sol) var blant dem som var kritiske til endringene.

– Jeg mener forslaget legger opp til for stor risiko og vil derfor foreslå at vi beholder det tidligere reglementet. Vi må ikke glemme Terraskandalen der noen kommuner tapte mye penger, sa han.

Hans forslag fikk bare støtte fra partiets tre representanter.

Flertallet mener risikoen ikke blir for stor med det nye reglementet.

Kommunen får ikke lov til å bruke de 121 millionene til ordinær drift eller til å nedbetale Robek-gjelden som nå er på «bare» 1,7 millioner kroner.

Derimot kan avkastningen, altså det man tjener på fondet, brukes til driften.

Salgssummen var på 135 millioner kroner da Ringerike kommune solgte 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft.