Flere sopparter i Norge kan bli utryddet

Av

79 nye sopparter i Europa er utrydningstruet, ifølge den globale rødlista for sopp. Flere av disse finnes i Norge.

DEL

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) har i juli kommet med en revidert utgave av den globale rødlista for sopp.

Der kommer det fram at 79 sopparter i Europa er utrydningstruet. Flere av disse vokser i gamle, ugjødslede slåttemarker og beitemarker.

En av typene er rød honningvokssopp, som i Norge finnes særlig i utmarksbeiter i kyst- og fjordstrøkene på Vestlandet.

Denne arten lever bare i Europa, og særlig i Skandinavia, Tyskland og Storbritannia. Rød honningvokssopp, og flere andre arter som lever på utmarksbeiter, har gått kraftig tilbake de siste 50 årene.

Ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA) skyldes tilbakegangen delvis intensivert jordbruk med oppdyrking og gjødsling, og dels at driften av marginale jordbruksområder enten har opphørt eller grodd igjen.

– Soppene synes å ha en utveksling av næringsstoffer med plantene, og er dermed en viktig del av næringsstoffomsetninga i disse gressmarkene, sier forskerne John Bjarne Jordal og Tor Erik Brandrud, fra henholdsvis Miljøfaglig Utredning og NINA.

Også mange skogsopper, såkalte slørsopper, er sårbare.

Artikkeltags