Uheldig ungdyr kan varsle fremtidig ny stamme

Artikkelen er over 3 år gammel

En ihjelkjørt oter på riksvei 7 kan være et godt tegn for arten. Det er nemlig ikke sett oter i Ringerike på denne siden av årtusenskiftet.