Stiftelsen Randsfjordfestivalen får 300.000 til flytende hinderløype for barn på Jevnaker. Hallingby skolekorps får 80.590 kroner til instrumenter. 30.000 kroner går til snøscooter og sporsetter til Tolpinrud Vel.

I Hole er IL Hole Cykleklubb heldige og kan handle sykler til utlån for hele 115.700 kroner.

553 prosjekter

Sparebankstiftelsen DNB tildeler i overkant av 112 millioner kroner fordelt på 553 prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde.

40 prosent av de 1362 søknadene som kom innen fristen 1. september har dermed fått støtte.

Sparebankstiftelsen DNB tildeler i overkant av 112 millioner kroner fordelt på 553 prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde.

De tildelte beløpene varierer fra 3000 kroner til 2,5 millioner kroner, med et gjennomsnittlig beløp på 208.000 kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Barn og unge

Stiftelsens prioriterte målgruppe er barn og unge opp til 25 år. Prosjektene som får støtte skal komme mange til gode og ha et perspektiv utover dagen i dag. Sparebankstiftelsen DNB har disse kriteriene:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)