Barnevernets skjønn sviktet og politiet logret med halen da de ukritisk bisto med en omsorgsovertakelse i Hønefoss 23. januar i år. Det mener advokat Ole Klanderud, som forsvarer de to foreldrene som er tiltalt for vold mot offentlige tjenestemenn etter den mislykkede aksjonen i familiens hjem.

Slåsskamp i huset

Barnevernet, med bistand fra politiet, rykket ut til familiens bolig med vedtak om å overta omsorgen for tre barn på 11, 12 og 13 år. Foreldrene satte seg til motverge og det oppsto en slåsskamp i huset mens to av barna som skulle hentes rømte ut på strømpelesten.

- Med bakgrunn i måten det offentlige opptrådte på, mener vi det var et klart overgrep. Familien oppfattet det som en provokasjon, sa Klanderud under sin prosedyre i straffesaken i Ringerike tingrett i går.

- Gjorde det rette

Forsvareren mener det ble handlet rettsstridig fordi barnevernet ikke hadde orientert foreldrene godt nok om en mulig omsorgsovertakelse på forhånd, og ber om at de tiltalte frifinnes.

Politiadvokat Ninne Snorrasson mener imidlertid at det ikke er noe å utsette på håndteringen av saken fra det offentliges side.

- Det var truffet et lovlig vedtak og politiet bisto barnevernet på en lovlig måte. Det er ikke grunnlag for å rette kritikk mot noen av dem i denne saken, sier Snorrasson.

Fengselsstraff

Som aktor la hun ned påstand om 60 dager fengselsstraff for den 46 år gamle familiefaren, hvorav 30 dager gjøres betinget. Hun mener moren på 41 år bør dømmes til en fengselsstraff på 30 dager, hvorav 15 dager er betinget. Snorrasson påpekte at det ifølge tiltalen er utøvd alvorlige voldshandlinger, men at det må tas i betraktning at omstendighetene rundt saken er spesielle.

- Å bli fratatt sitt eget barn oppleves traumatisk og det er forståelig at foreldrene reagerer på impuls. Men det har ikke nok tyngde til å forsvare en betinget reaksjon, mener politiadvokaten.

- Ikke nødverge

I retten har både moren og faren benektet å ha brukt vold mot politiet eller noen av de barnevernsansatte. Aktor mener imidlertid at det er bevis for det motsatte etter at flere politibetjenter og ansatte fra barnevernet i samsvar med tiltalen har fortalt at de ble slått, sparket, dyttet eller spyttet på. De har også fortalt om ordbruk som "hore" og "drittsekk".

- Det er ingen grunn til å ikke feste lit til polititjenestemennene eller barnevernets forklaring. De tiltalte var klar over hva de gjorde, sier Snorrasson, som mener det ikke kan betraktes som en nødvergesituasjon.

Påkjenning for barna

De tre eldste barna til det tiltalte ekteparet vitnet i tingretten i går. Alle ga uttrykk for at hendelsen hjemme hos dem 23. januar i år har vært en stor psykisk påkjenning som fortsatt preger dem sterkt. Både sønnen på 16 år og datteren på 17 år var hjemme da det skjedde, mens den eldste datteren på 18 år kom hjem mens politiet ennå var i huset. Barna beskriver episoden som skremmende og redselsfull, mer enn noe annet de har opplevd i sitt opprinnelige hjemland eller i Norge.

Dom i saken faller onsdag i neste uke.