– Uforutsigbart uten buss om Utstranda

Artikkelen er over 4 år gammel

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hole ser med bekymring på konsekvensene av at Oslo-bussen ikke lenger kjører om Utstranda.

DEL

Eldre og andre som ikke selv kan kjøre bil er avhengige av offentlige kommunikasjon for å være mest mulig selvhjulpne og ha et sosialt liv. Noen er også avhengige av bussen for å komme seg på jobb.

Fylkets erstatningsordning med forhåndsbestilling av taxi til bestemte tider oppleves som uforutsigbar og for lite fleksibel.

Rådet mener det ikke er verdig å måtte bestille drosje i god tid for et ærend til Sundvollen eller for å nå Oslo-bussen. Det kan ikke forstå at noen avganger ikke kan gå om Utstranda.

LES OGSÅ:

Artikkeltags