Birger Bekkevold og Else Ravneberg er to av entusiastene i Ringerike Sportsfiskeforening. De jobber dugnad mange timer hvert år for å holde liv i ørretbestanden i Randselva.

For øyeblikket er dette nemlig ikke noen elv hvor ørreten reproduserer seg godt nok.

– Ørreten i Randselva er truet, slår de fast. Og gjør noe med saken.

–Den dagen ørreten i elva reproduserer seg selv, er oppdraget vårt utført. Men det er en langsiktig jobb, forteller de.

Ved Viul driver sportsfiskerne med ørretklekkeri. Hvert år settes 2.000 ørret ut i elva.

– Viulkraft har en forpliktelse til å gjøre dette, og vi har et veldig godt samarbeid med dem, sier Bekkevold og Ravneberg.

– Men å sette ut ørret er ikke nok. Det viser seg at vi ser lite til de ørretene som settes ut.

Gyteplasser

Derfor setter de nå fokus på hvordan man kan gjøre elva best mulig tilrettelagt for gyting.

– Vi må legge til rette for gode gyte- og oppvekstplasser for ørret. Det kan være steinsetting, gruslegging eller andre tiltak. Det er den moderne måten å forvalte en elv på, og dette har de skjønt hos Viulkraft, forteller de.

– Firmaet Sweco har gjort en fireårig miljøundersøkelse i elva, og dette er det beste grunnlaget vi har for å se hvilke tiltak som skal gjøres, forteller Bekkevold og Ravneberg.

– Vi har sett deler av rapporten, men venter fortsatt på å få tilgang til hele. Resultatene der vil være styrende for hele prosessen. Vi har knyttet til oss eksperter i det videre arbeidet, forteller de.

– Det er et ekstremt ambisiøst arbeid, og et langt lerret å bleke. Men vi er veldig heldige som har en så positiv regulant.

Sportsfiskerne mener det må bli mer oppmerksomhet rundt ørretstammen i området Randselva-Tyrifjorden-Vikersund.

– Den bør forvaltes like grundig som laksestammene. For vår del må vi jobbe mye med å legge til rette i elva, men også med oppdrett, forteller de.

Klekkeri

I anlegget ved Viul blir ørreten klekket, før den vokser seg større i vann fra Randselva.

– Vi drifter anlegget på dugnad. Hver dag må det være folk til stede her. Dette har Ringerike sportsfiskeforening jobbet med siden 1950-tallet, forteller de.

– Nå drifter anlegget seg godt, og vi leverer god og stor fisk, opplyser de.

Det er først de siste årene lovverket har pålagt regulanten å sette ut stedegen ørret. Fiskeentusiastene håper de etter hvert skal se resultatene av oppdrettsarbeidet. Men i tiden som kommer er det tilretteleggingen av elva som blir viktigste oppgave.