Vil fjerne sukkeravgiften

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sukkeravgiften er for dårlig utformet, mener Dyrnes-utvalget, som vil fjerne og erstatte avgiftene på både sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

DEL

Regjeringen har gitt utvalget i oppdrag å vurdere sukkeravgiften – dagens avgift på sjokolader og sukkervarer, samt alkoholfrie drikkevarer. Konklusjonen er at den treffer skjevt og bør avvikles. I dens sted bør regjeringen innføre en ny og helsebegrunnet avgift, mener utvalget.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer fremstår i dag som mer eller mindre tilfeldig, sier utvalgsleder Cecilie Aasprong Dyrnes fra konsulentfirmaet Ernst & Young til NTB.

– Det er tilnærmet like produkter som har ulik avgiftshåndtering, det kan være produkter med masse sukker som ikke omfattes, og det kan være sukkerfrie produkter som omfattes. Avgiften er heller ikke gradert ut ifra innhold. Den er rett og slett ikke treffsikker nok, utdyper hun.

– Avgiften på alkoholfrie drikkevarer er heller ikke optimal, men her er det ikke samme avgrensningsproblemer, sier Dyrnes.

I fjor gikk en lokal bedrift konkurs som følge av høye sukkeravgifter.

LES MER HER: Krever 1,6 millioner etter konkurs i Jevnaker-bedrift: Må trolig se langt etter pengene sine

Ingen løsning

Selv om utvalget er samlet i konklusjonen om at dagens avgifter er suboptimale, er de delte i synet på hvordan og når de skal erstattes.

Flertallet nøyer seg med å slå fast at avgiftene bør være begrunnet i den mulige helsegevinsten de kan gi, framfor i at avgiftene skal sikre staten inntekter. Hvordan denne skal utformes anbefaler de regjeringen å sette ned et nytt utvalg – med bedre tid – til å vurdere.

Ernæringsprofessor Knut Inge Klepp ved UiO og Folkehelseinstituttet mener imidlertid at regjeringen kan ta flere grep allerede nå.

– På kort sikt, når det gjelder sjokolade- og sukkeravgiften, anbefaler vi å halvere avgiften på kunstig søtede drops og lignende. I tillegg anbefaler vi å reversere avgiften på kunstig søtet drikke tilbake til 2017-nivå. Det vil være i tråd med helseperspektivet, og gir rom til å gjøre en grundigere utredning som vil ta noe mer tid, sier han til NTB.

LES OGSÅ: Godteribedrift på Jevnaker er konkurs

– Viktig

Sukkeravgiften er per i dag i hovedsak fiskalt begrunnet – med andre ord er hensikten at den skal sikre staten inntekter. Dyrnes-utvalget slår fast at disse inntektene på sikt vil bli mindre dersom regjeringen gjør som de foreslår.

– Dersom en helsebegrunnet avgift bidrar til ønsket effekt, nemlig at forbruket av avgiftsbelagte varer reduseres, vil statens inntekter også synke, står det i rapporten.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier hun tar utvalgets konklusjoner til etterretning.

– Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan ha en rekke effekter, blant annet for helse, næring, grensehandel og statens inntekter. Utvalgets rapport er viktig for å forstå konsekvensene og sammenhengene, og gir et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier hun.

LES OGSÅ: Dette selger Terje mer av i januar enn ellers i året

Budsjettforlik

Sukkeravgiften ble innført i 2018 som en del av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. På kort varsel økte avgiftene med 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer.

Etter massiv kritikk fra næringen om at avgiftene slo skjevt ut og bidro til økt grensehandel, gikk regjeringen i statsbudsjettet for 2019 inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer. Avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer sto fortsatt urørt.

NHOs Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk, som selv satt i Dyrnes-utvalget, er fornøyd med at ingen ønsker å beholde avgiftene i den formen de har nå. Han er imidlertid uenig med flertallet i spørsmålet om hvorvidt nye avgifter bør brukes som virkemiddel i folkehelsepolitikken framover.

– Det er problematisk at utvalget har drøftet helse- og ernæringsmotiverte avgifter løsrevet fra en vurdering av andre virkemidler i folkehelsepolitikken, ikke minst i lys av at regjeringen samtidig har arbeidet med en folkehelsemelding, sier han.

Artikkeltags