Bilforretning har begjært oppbud: – Veldig trist

En av eierne i selskapet, Per Halvor Prestmarken, bekrefter oppbudsbegjæringen onsdag.