God pris på nikkel på verdensmarkedet aktualiserer mer prøveboring i det gamle Ringerikes Nikkelverk. Det sier daglig leder Steve Haugerud i Precambrium Resources AS på Sortland i Vesterålen.

- Utpå ettersommeren vil vi sende geologer til Nakkerud, for å sjekke ut hvordan vi kan få kartlagt nikkelforekomstene i det gamle gruveområdet.

Undersøkelsesrett

Direktoratet for mineralforvaltning utstedte for noen dager siden en undersøkelsesrett for Precambrium Resources i gruveområdet på Nakkerud. Vesterålen-selskapet ble stiftet i fjor.

- Markedet betaler nå nærmere 23.000 dollar per tonn for nikkel. Fagfolk mener prisen kan krype opp mot 30.000. Dette er såpass gunstige priser at vi så raskt som mulig vil ta stilling til hvorvidt det kan bli aktuelt med ny nikkelutvinning i de gamle gruvene på Nakkerud. Vi vil ganske snart ta kontakt med Ringerike kommune, for å snakke nærmere om saken, sier Steve Haugerud.

Lagt på is

Det kanadiske leteselskapet Blackstone Ventures kuttet ut sine prøveboringer og kartlegging i Ertelia for rundt seks år siden, da finanskrisen satte inn for alvor.

- Vi er ikke kjent med noen undersøkelser på stedet etter Blackstone. Precambrium Resources fikk utstedt en undersøkelsesrett 16. mai i år, men vi har ikke fått noe varsel om undersøkelsesarbeider, opplyser senioringeniør Trond Refseth i Direktoratet for mineralforvaltning.

- Helst museum

- Personlig ser jeg helst at det ikke blir noen ny drift i Ringerikes Nikkelverk. Jeg kan vanskelig se at ny nikkelutvinning vil dra med seg særlig mange lokale arbeidsplasser. Og gruvedrift fører unektelig med seg mye støy og støv.

Det sier Bjørn Tor Engen, som har bodd i området. Han har satt seg nøye inn i gruvenes historie og har guidet hundrevis av gruveinteresserte i området.

Bjørn Tor Engen mener gruveområdet egner seg best som et museumsprosjekt. Sammen med Baard Fossum har Engen gjort et forgjeves forsøk på å kjøpe området for en billig penge av Statskog, med tanke på tilrettelegging for publikum.

Storhetstid

Perioden 1848–1920 var nikkelverkets storhetstid. Det sies at verket var ringeriks-områdets første og største industriarbeidsplass. Verket hadde på det meste nærmere 300 ansatte, i tillegg til 200–300 løsarbeidere. I 1866 leverte Nakkerud-verket en sjuendedel av all nikkel på verdensbasis.

Allerede i 1675 ble det funnet kobber ved Åsterudtjernet på Nakkerud. Gruvene ble drevet av Jacob Luth.

I 1848 ble gruvene kjøpt av Adolf Roscher, Heinrich Thaulow og J.L. Tiedemann. Det var disse tre som grunnla Ringerikes Nikkelverk.