- I flere kommuner har Røde Kors utdannet egne besøkshunder, sier Elsa Tenold. Hun har nylig mottatt retningslinjer for utdanning av besøkshunder som Norges Røde Kors har laget i år. Hun er selv hundeeier, og som leder for Besøkstjenesten har hun lenge brent for å få til et slikt prosjekt her. Den samme har veterinær Stein Dahl.

Ny organisasjon

- Det er mye god terapi i kontakten mellom dyr og mennesker. Det har man visst i uminnelige tider, sier han. Stein Dahl og Elin Kristiansen ved Hønefoss dyrehospital har lenge snakket om å bidra til bedre helse ved å få dyrene ut til folket.

- I fjor fikk vi Ringerike Næringsforums pris, som gjorde det mulig å sette i gang, sier Dahl. Det er nå laget en arbeidsgruppe av frivillige, som foruten Elsa Tenold, består av Sofie Hofgård, Inger Vinnæss, Eva Jørgensen og dyrepleier Frida Olsen. Stein Dahl blir rådgiver.

- Ønskes velkommen

- Vi ønsker at interesserte melder seg, oppfordrer Tenold. Frist er 10. januar. Det blir to kurshelger av de hundene som egner seg som besøkshunder. Det første blir 1.–2. februar, neste blir 10.–11. mai, med instruktør fra Antrozoologisenteret på Ås. Eier må gjennom det samme kurset som besøksvenner i Røde Kors tar. Det er plass til maksimalt 20 deltakere på kursene.

- Vi samarbeider med Kirsten Orebråten og Anne Marit Fuglum, som er ledere for Helse og omsorg i Ringerike og Hole. De ønsker prosjektet varmt velkommen, sier Stein Dahl og Elsa Tenold. Og de skal samarbeide med alle instituasjoner og omsorgssentre i kommunene.

«Levende lykkepiller»

Stein Dahl kan vise til vitenskapelig dokumentasjon på at kontakten med dyr har helbredende effekt på mennesker. Han kaller dyr for «levende lykkepiller». I kontakten med dyr produserer kroppen hormonet oksytocin, som gir velværefølelse, senker blodtrykk og kolesterol, demper angst og reduserer behovet for smertestillende medisin.

- Det er bevist at kontakt med dyr gir raskere sårheling. Slagpasienter trener seg raskere opp. Og det er dokumentasjon om barn på kreftavdelinger og at det vekker minner hos demente. Hunder er med hell brukt i skoler med mye uro og blant funksjonshemmede, sier Stein Dahl.