Hallvard Greftegreff var på vei til legetime i Hønefoss da han så ulven krysse over veien cirka 100 meter foran bilen i 10-tiden tirsdag.

- Det første som slo meg var at det kunne være en ulv. Jeg har hatt hund i mange år, og er ganske sikker på at det ikke var noen hund. Dyret var altfor stort, sier Greftegreff.

Godt mulig

Dyret krysset over veien et stykke inne på moen. Det kom fra «flyplass-siden», og krysset over til siden som vender mot Randselva.

Rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn, Espen Marker, avviser ikke ulvebesøk.

- Det kan det godt være. Vi vet at det har vært ulv i regionen i vinter, og streifdyr kan tilbakelegge store avstander.

Han håper på bilder, spor eller andre håndfaste tegn på at ulven har vært i distriktet.

- Vi kan ikke rykke ut bare på grunn av observasjoner. Men om noen ser noe, vil vi gjerne ha beskjed, sier han.

Har trolig forlatt stedet

Marker sier det er sannsynlig at en eventuell ulv nå har tatt turen videre.

- Normalt farer streifdyr ganske vidt på denne tiden, sier Espen Marker.