Stortingsrepresentant Magnar Bergo sa på helgens fylkesårsmøte at Ringeriksbanen blir den viktigste saken for Buskerud SV fremover, ifølge Kari Strande fra Hole.

Hun ble valgt inn på en fjerdeplass på stortingsvalglisten, mens Bergo fikk førsteplassen til tross for noe internt bråk.

Buskerud SV har nedsatt et jernbanepolitisk utvalg som består av leder Hallvard Indgjerd (Ål), Runar Gravdal (Lier), Bergo og Strande. Fylkespartiet har hatt resolusjoner om Ringeriksbanen på de tre siste årsmøtene, og jernbaneutvalget har ifølge henne jobbet aktivt for banen både inn mot Norsk Transportplan (NTP) og Stortinget.

SV i Buskerud mener at Bergensbanens forkortelse må prioriteres i NTP og bygges i perioden 2010-2019. Fylkespartiet ber partiet sentralt jobbe for en full fornyelse av banen som kan gi to og en halv times reisetid Oslo-Bergen.

-Dette jernbanetiltaket er det enkeltprosjektet med størst nytteeffekt av alle større jernbaneprosjekter, mener Buskerud SV.

Nominasjonsmøtet vedtok Terje Kjemperud fra Ringerike på 11. plass på valglisten. Strande og Gunn Laila Robertsen skal representere Ringeriksregionen på årsmøtet i moderpartiet.