Gå til sidens hovedinnhold

Varsler om økt fare for jord- og flomskred

Artikkelen er over 2 år gammel

Med temperaturer opp mot 20 grader i vente, blir det mye snøsmelting. NVE sender ut varsel om økt fare for jord- og flomskred.

NVE har justert opp til såkalt gult farenivå for Trøndelag og Østlandet.

Dette nivået innebærer en «utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt», ifølge nettstedet varsom.no.

Venter skredhendelser

I varselet skriver NVE at det ventes noen skredhendelser.

– Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli berørt, står det i varselet.

De to fenomenene jord- og flomskred beskriver de slik:

– Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger, står det på varsom.no.

Vær forsiktig

NVE oppfordrer folk til å vise forsiktighet i utsatte områder.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, står det.

NVE oppfordrer også til å gjøre tiltak for å unngå oversvømmelser.

– Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, oppfordrer de.

Kommentarer til denne saken