Piloter og kabinansatte vant over Norwegian

Norwegian har ifølge dommen også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft, heter det i en pressemelding fra Parat. (Illustrasjonsfoto)

Norwegian har ifølge dommen også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft, heter det i en pressemelding fra Parat. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Asker og Bærum tingrett har gitt piloter og kabinansatte fullt medhold i atNorwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver.

DEL

Asker og Bærum tingrett har gitt piloter og kabinansatte fullt medhold i at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver.

Norwegian har ifølge dommen også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft, heter det i en pressemelding fra Parat.

Leder Hans-Erik Skjæggerud sier avgjørelsen er prinsipiell svært viktig for framtidig organisering av norsk arbeidsliv.

– Norwegian har gjentatte ganger forsøkt å unndra seg arbeidsgiveransvar og et av de groveste eksemplene så vi under pilotstreiken i fjor, der selskapet på nytt flyttet ansatte til nyopprettede datterselskaper i et forsøk på å unngå det ansvaret alle seriøse arbeidsgivere har overfor sine ansatte, sier Skjæggerud.

– Prinsippsak

Sju piloter og sju kabinansatte gikk til sak mot Norwegian fordi de mener at morselskapetNorwegian Air Shuttle (NAS) – og ikke et av datterselskapene – er deres arbeidsgiver.

Kravet begrunnes med at NAS er den reelle arbeidsgiver. Dessuten mener de ansatte at selskapet har drevet ulovlig innleie av arbeidskraft.

Spørsmålet retten har tatt stilling til, er ifølge Parat-lederen et grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv.

– Dommen setter en stopp for selskapsmodeller som kun har til hensikt å svekke arbeidstakeres rettigheter og hindre arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, sier han.

Norwegian avviste

Påstandene er blitt avvist av selskapet. I retten viste Norwegian til at arbeidsgiveransvaret er knyttet til ansettelseskontrakten, og at overdragelsen aldri har vært juridisk bestridt.

Når det gjelder påstanden om ulovlig innleie, har Norwegians argument vært at det er innenfor lovverket som en entreprise, så lenge selskapet er i en pågående prosess med omstruktureringer.

– Vi må få tid til å lese dommen og vurdere om den skal ankes eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til E24.

Artikkeltags