- Nødvendig avgang

ENESTE LØSNING: Erik Haugen, nestleder i Fagforbundet, (bak til venstre), Olav Løvlie, leder i Skolenes Landsforbund, May-Britt Sundal, leder i Fagforbundet (til venstre foran) og hovedtillitsvalgt Torild Hagelsteen mener det var den eneste mulige løsningen at Svein Aanestad trekker seg som rådmann.

ENESTE LØSNING: Erik Haugen, nestleder i Fagforbundet, (bak til venstre), Olav Løvlie, leder i Skolenes Landsforbund, May-Britt Sundal, leder i Fagforbundet (til venstre foran) og hovedtillitsvalgt Torild Hagelsteen mener det var den eneste mulige løsningen at Svein Aanestad trekker seg som rådmann. Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

Erik Haugen, nestleder i Fagforbundet, synes det er positivt at Svein Aannestad har valgt å trekke seg som rådmann. Fagforbundet får støtte av Skolenes Landsforbund.

DEL

Fagforbundet er den klart største fagforeningen i Ringerike kommune og har drøyt 1.100 aktive medlemmer. Det tilsvarer omtrent halvparten av kommunens ansatte.

- Tilliten borte

- Vi synes det var nødvendig at han gikk av for at vi skal kunne komme oss videre i Ringerike kommune. Vår tillit til rådmann Svein Aannestad ble borte. Skal vi ha en rådmann er vi avhengig av at han har tillit gjennom hele systemet også blant de ansatte. Den tilliten har manglet, sier Haugen.

Ifølge Haugen har samarbeidet mellom Fagforbundet og rådmannen vært svært dårlig og gradvis ha blitt verre og verre. Også Olav Løvlie i Skolenes Landsforbund har opplevd et dårlig samarbeid.

- Hvorfor hadde dere ikke lenger tillit til rådmannen?

- For at vi skal ha tillit må vi kunne stole på at det han sier er riktig, understreker Haugen.

- Vi har opplevd at vi ved enkelte anledninger har hatt forskjellig virkelighetsoppfatning, påpeker Løvlie.

LES OGSÅ: Skal finne en etterfølger

- Dårlig samarbeid

Haugen er også klar på at han mener Aannestad motarbeidet modellkommuneprosjektet. Det er et trepartssamarbeid mellom kommunens administrasjon, politikere og fagforeningene, der omorganiseringer og endringer av kommunens organisering skal drøftes. Hensikten var å få til et samarbeid mellom de tre partene.

Det samarbeidet har ifølge Haugen vært veldig dårlig.

- Vi føler at Aannestad motarbeidet modellkommuneprosjektet. Det føles frustrerende siden vi har lagt ned mye ressurser i prosjektet, sier han.

Ifølge May-Britt Sundal, leder av Fagforbundet ble ikke alltid fagforeningene varslet før rådmannen foreslo omorganiseringen av tjenesten slik regelverket har et krav om.

Haugen føler også at rådmannen ikke i tilstrekkelig grad har sett på hver enkelt ansatt som en ressurs og påpeker at en rådmann trenger å ha med seg de ansatte på laget dersom en skal få til omstillinger.

Fagforeningslederne mener avgangen var den eneste mulige løsningen på saken. De understreker at de har hatt et godt samarbeid med politikerne, og mener prosessen har vært håndtert på en ryddig måte.

Svein Aannestad vil ikke si så mye om kritikken.

- Det vil bli feil av meg. Jeg opplevde det som at samarbeidet var bra, men særlig det siste året var krevende økonomisk med nedskjæringer og nedbemanninger og da vil nok jeg og fagforeningene ha forskjellige oppfatninger av ting, sier Aannestad.

Artikkeltags