I sommer har canadiske Falconbridge og samarbeidsselskapet Blackstone gjort prøveboringer ved Ertelien på Nakkerud. Analysene viser cirka to prosent nikkel i et lag som var rundt 20 meter tykt, og som lå på rundt 300 meters dyp. I tillegg fant man kobber, kobolt og andre metaller.

– Vi er veldig oppmuntret av disse resultatene. Det er bra for begge de involverte firmaene, og også for lokalsamfunnet, sier prosjektleder Trevor Blair i Falconbridge.

Ringvirkninger

I samtlige av de seks hullene som er blitt boret, ble det funnet nikkel. For å kunne starte utvinning ligger det et krav på minst 5 millioner tonn ren nikkel.

– Hvis dette kravet blir oppfylt, og gruvedriften kan startes, vil det bety 300 til 500 arbeidsplasser. Og det er kun til selve gruvedriften, sier Finn Hansen i Falconbridges datterselskap Sulfidmalm, som sitter på bergverksrettighetene.

– En eventuell gruvedrift vil skape store ringvirkninger, og sørge for flere arbeidsplasser i andre bransjer også. Blant annet må veier, vanntilførsel og infrastruktur på plass før vi starter, sier Hansen.

Fem år

Men det gjenstår en del undersøkelser før det blir klart om det blir gruvedrift eller ei.

– Vi er i starten av prosessen. Vi må bore mange flere hull for å slå fast om det er en tilstrekkelig forekomst, sier Hansen.

De positive funnene gjør investorene glade, og pengene til ytterligere prøveboring strømmer inn.

– Vi er absolutt klare for å fortsette boringen på Ringerike.

– Men det vil nok ta minst fem år før driften er i gang, forutsatt at kravene oppfylles og at det byråkratisk ikke byr på problemer, sier Hansen.

Moderne

Prisene på nikkel har økt mye bare de siste månedene. Tidligere i vår kostet ett tonn nikkel 120.000 kroner. Nå er prisen oppe i 200.000 kroner pr. tonn. Ganget med fem millioner tonn kommer man opp i svimlende summer, dersom gruvedriften blir en realitet.

– Men det kreves voldsomme investeringer også, påpeker Hansen.

Arbeidet på Nakkerud startet allerede i fjor, da området ble gjennomsøkt med helikopter for å fastslå om det kunne finnes nikkel i området. Årsaken til at området ble valgt ut, er den mangeårige gruvedriften som har pågått i området tidligere.

– Med ny teknologi har vi muligheten til å hente ut forekomster som man ikke fant tidligere, sier Hansen.