– Vi ønsker mange ulike kontakter som kan danne fleksible nettverk og fungere som knutepunkt mellom medlemmenes engasjement og krisesenterets behov, sier Astrid Nørsterud.

Hun er medlem av Ringerike Soroptimistklubb, som har tatt initiativet til den nye organisasjonen, hvor hun sitter i interimsstyret.

Daglig støtte

Interesseforeningen skal være et tverrfaglig og partipolitisk nøytralt støttenettverk. Formålet med foreningen er å synliggjøre hva et tidsriktig krisesenter er.

Interesseforeningen skal dessuten synliggjøre behovet for et døgnåpent tilbud, i et stadig tøffere samfunn. Den skal også være til daglig støtte ved behov.

For alle

Forslag til vedtektene i foreningen, viser at både organisasjoner og enkeltpersoner ønskes som medlemmer.

– Alle som har et engasjement og vil arbeide konstruktivt for å skape trygghet for brukerne av krisesenteret, er velkommen, sier Nørsterud. Hun forteller at det er funnet områdekontakter til den nye foreningen fra både Modum, Hadeland og Ringerike.

– Vi mangler bare noen fra Sør - Aurdal før hele krisesenterets område er representert, sier hun.