Beboere på Nes fortviler: – Kommunen vil tvinge oss inn i en dyr og dårlig løsning

54 husstander må ut med opptil 200.000 kroner hver for å koble seg til det nye kloakknettet på Nes i Ådal. – Helt urimelig, og grov forskjellsbehandling, mener beboerne.