Familien Bech/Bjerke vil bli sterkt berørt av den foreslåtte traseen på Tyrifjord-siden og har foreslått en annen linje i nordøst, på Steinsfjord-siden.

Men den vil gi større risiko for kostnadsøkninger, større gjennomføringsrisiko på grunn av geoteknikk og geologi, større inngrep på begge sider av Kroksund, berøre flere boliger og gi større fare for at prosjektet ikke vil kunne møte krav til stasjonsløsning og veinormaler, mener Jernbaneverket.

LES OGSÅ: