Gå til sidens hovedinnhold

Stabil ledighet i Buskerud

Artikkelen er over 4 år gammel

I Buskerud var det registrert 3.771 helt ledige personer, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Ledigheten i Buskerud var på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten for hele Norge gikk ned 3 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Færre unge arbeidsledige

Det var 2.079 helt ledige menn i oktober, en nedgang på 185 personer (- 8 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1.692, en nedgang på 140 personer (- 8 prosent). Det var en nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper under 60 år denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor. I aldersgruppen 16-24 år var det en nedgang på 137 personer (-24 prosent) fra året før.

Ledigheten gikk særlig ned i ungdomsgruppa. Dette har flere forklaringer. Vi ser at flere deltar i arbeidsrettede tiltak fra NAV.  Videre er overgang til arbeid og utdanning også viktige årsaker til redusert ledighet i denne gruppa, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Bygg og anlegg

Den største nedgangen i ledigheten var innen bygg og anlegg, og det var i oktober 327 helt ledige innen denne bransjen. Dette er en nedgang på 28 prosent fra året før. Vi så også en nedgang i ledigheten innen industriarbeid på 17 prosent, hvor det var 408 helt ledige.

Antall helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag var 429 personer, en økning på 45 prosent i forhold til samme tidspunkt året før. Det er fortsatt i denne gruppen vi ser den største prosentvise økningen.

679 nye stillinger

Det ble registrert 679 nye stillinger i oktober, 24 færre enn samme måned i fjor. Det ble registrert 82 nye stillinger innen butikk- og salgsarbeid, 90 nye stillinger innen bygg og anlegg, og 145 stillinger innen helse-, pleie og omsorg.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 3.771 registrerte arbeidsledige i Buskerud. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 8 prosent sett i forhold til oktober i fjor. Det var en nedgang på 8 prosent for både kvinner og menn, med henholdsvis en nedgang på 185 personer for menn og en nedgang på 140 personer for kvinner. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1 054 personer. Det var 259 flere enn på samme tid i fjor.

NAV i Buskerud registrerte 679 nye ledige stillinger i oktober. Antall helt ledige i aldersgruppen 16-24 år var 433. Prosentvis høyest ledighet var det i aldersgruppen 25-29 år, med 556 helt ledige (4,1 prosent).

Kommentarer til denne saken