– Vannet forsvinner!

Bekkeleiene mangler vann og er fulle av kratt og gressvekst.

Bekkeleiene mangler vann og er fulle av kratt og gressvekst. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

83 år gamle Frank Olav Kristensen har fulgt med gjennom flere tiår, og konstaterer at vannstanden minker i elver og bekker.

DEL

Kristensen peker på gamle fiskeplasser i elver og bekker i Åsa.

– Bak steinen der beit det, hver gang jeg slengte uti!

Nå er bekkeleiet fullt av kratt. Litt vann sildrer under alt det grønne.

– Det er ikke sikkert at Steinsfjorden var mindre forurenset før, men det rant mer vann som sørget for opprensk ut i fjorden!

Mer løv og gress

Kristensen mener det er økt mengde av løvvirke og gress som gjør at vannet forsvinner. Dels ved at vegetasjonen bruker opp vannet, dels ved at vann holdes i grunnen, uten å renne ut i bekkene, forårsaket av økt volum på jordsmonnet. Noe som igjen skal være forårsaket av økt plantenedbryting og manglende beskatning av løvvirke og gress.

– Før gikk vi på barnåler. Nå er det meterhøy gressvekst!

Han mener problemet oppsto med flatehogst i skogene og at dette er et globalt problem. Han har lagt merke til at fjellsider som før var snaue blir stadig grønnere.

Har også sett

Eilif Kornkveen, skogrådgiver i Ringerike kommune, har også sett at vannet fort blir borte i Åsa, selv under kraftig regn. Han har tenkt at kalkgrunnen i Åsa muligens kan suge til seg mye vann.

Arne Hellum, avdelingsleder for byggesaker i Ringerike, har ikke kjennskap til strukturendringer i vannforsyning, vanningsanlegg og lignende som kan påvirke vannstanden.

– Små forandringer i tapperegimet for Damtjern skal ikke kunne påvirke i særlig grad, sier Hellum.

Ekspertisen usikker

Ringerikes Blad har kontaktet ekspertise på nasjonalt nivå, NINA og NIVA som forsker på natur og vann, pluss Naturvernforbundet.

Ingen kan si noe sikkert om det som skjer, men karakteriserer observasjonene som interessante.

Artikkeltags