Klokken 10 la fagetatene fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for perioden 2018-29. Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket har avgjort hvilke prosjekter de vil prioritere i denne perioden.

Pressekonferansen kunne du følge direkte på ringblad.no. Denne er nå over.

Framhevet i pressemelding

I vår region har spenningen vært knyttet til flere E16-prosjekter, samt Ringeriksbanen. Og det ser ut til at i hvert fall Ringeriksbanen har fått prioritet i planen. I en pressemelding som ble sendt ut klokken 10, står det følgende:

"Den nye Ringeriksbanen inngår også i InterCity-utbyggingen. Banen mellom Sandvika og Hønefoss utvider pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike nærmere hovedstaden".

Bundet prosjekt

I pressekonferansen ble E16 Sandvika-Hønefoss og Ringeriksbanen også trukket fram som et såkalt "bundet prosjekt". Det er gode nyheter for de som ønsker bygging.

Også Olum-Eggemoen ligger inne som et bundet prosjekt.

LES OGSÅ: Før NTP-dagen: – Forventer at vårt prosjekt har høy priortering

... men når?

Men samtidig er det åpenbart at transportetatene ikke har det like travelt med å gjennomføre prosjektene som de lokale vei- og baneforkjemperne. Politikerne må legge mye penger på bordet hvis oppstart skal bli i første del av planperioden.

Etatene har lagt fram fire mulige scenarier, basert på "lav ramme", "basisramme", "middels ramme" og "høy ramme" - ut fra hvor mye penger politikerne vil prioritere til samferdsel.

Fremdrift

I planen finner vi følgende fremdrift for de enkelte prosjektene (alle beløpene er i 2016-kroner):

  • Ringeriksbanen: Her er kanskje de beste nyhetene for de som ønsker gjennomføring. Ved middels og høy ramme ligger det inne ca. 6 milliarder kroner i perioden 2018-21. Det betyr at byggestart er planlagt. Totalt er rammen på 20,1 millarder kroner for jernbaneprosjektet.
  • E16 Bjørum-Skaret: Bare ved høy ramme er veien inne med midler i perioden 2018-21. Ved middels ramme er noen midler inne i 2022-23, men med hovedtyngden i 2024-29.
  • E16 Skaret-Hønefoss: Er ikke inne i perioden 2018-21 i noen av alternativene. Ved høy ramme er de første 400 millionene satt av i 2022-23, med ytterligere 5 milliarder i 2024-29. Ved lav ramme er prosjektet ikke inne i det hele tatt.
  • E16 Eggemoen-Olum: Prosjektet er ikke inne i perioden 2018-21 i noen av alternativene. Ved høy ramme er prosjektet prioritert med 400 millioner kroner i 2022-23, samt 750 millioner i 2024-29.

LES DETTE LESERINNLEGGET FRA NHO: Steinar Jensen: – Kutt ned på planleggingstiden

Fagetatenes innstilling er på en måte startskuddet for NTP-prosessen. I løpet av det neste året skal politikerne gjøre seg opp sin mening, for så å vedta en endelig plan våren 2017.