Mandag mottok han innspill til Nasjonal transportplan fra Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor. Nå starter den politiske prosessen med planen.

– Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den, sier statsråden.

LES OGSÅ:

Han sier at den nye transportplanen vil ha mange nye utbyggingsprosjekter, men at det også er viktig å sikre en effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter. Samtidig vil han redusere vedlikeholdsetterslepet.

Dokumentet blir nå sendt på høring med høringsfrist 1. juli i år.

– I tillegg vil vi reise land og strand rundt for å få innspill og synspunkter. Et bredt offentlig ordskifte og innspill fra mange hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsministeren. (©NTB)