– Ringeriksbanen har vært utredet og planlagt gjennom årtier, men er stadig blitt skjøvet ut i tid. Nå forventet alle at det var slutt på utsettelsene, skriver de lokale ordførerne i en felles uttalelse fra Rådet for Ringeriksregionen.

Torsdag kunne regjeringen og samarbeidspartiene bekrefte det man fryktet: Ringeriksbanen blir forsinket med to-tre år.

– Dette er uakseptabelt og meget skuffende.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen begrunnet forsinkelsen med at «fagetatene sier at de trenger mer tid.»

MARTIN KOLBERG (AP): – Aksepterer ikke begrunnelsen

Ordførerne er opptatt av at dette er en statlig planprosess og at det er politisk ansvar å holde fremdriften.

– Ifølge lederen for fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 Morten Klokkersveen «ligger de foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbeidet i marken i 2019».

De reagerer sterkt på nye utsettelser.

– Byggestart i 2019 ble bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik-Olsen uttalte i Stortinget uten forbehold den 13. april 2016: «I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig”.

– Vi forventer derfor at Stortinget i sin behandling av NTP opprettholder forutsetningen om tidligst mulig byggestart i første 4-årsperiode av ny Nasjonal Transportplan slik at utbyggingen ferdigstilles i 2024.

Dette vet vi om innholdet i ny Nasjonal transportplan

* Transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner ifølge flere medier. Regjeringen opererer med rundt 1.000 milliarder (1 billion) kroner.

* De settes av rundt 16 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen, som skal stå klar i 2032.

* Etter at den nye tunnelen er ferdig, skal også hele Intercity-triangelet på Østlandet være klart.

* De borgerlige partiene gir også grønt lys til bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

* Det skal bygges dobbeltspor på Sørlandsbanen. Denne utbyggingen settes i sammenheng med planer om en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, ifølge Fædrelandsvennen.

* Ifølge NRK settes det av 3,6 milliarder kroner til Trønderbanen og Meråkerbanen, i en satsing der elektrifisering er hovedmoment.

* Regjeringen vil bruke 6,5 milliarder kroner til elektrifisering av strekninger i Innlandet, bygging av nye godsterminaler og å bedre kapasiteten for godstransport.

* Det blir også bygging av Ringeriksbanen. Prislappen er på om lag 20 milliarder kroner, ifølge Bergens Tidende.

* Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.

* Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekreftet onsdag utbygging av E8 i Ramsfjord.

* Statsminister Erna Solberg (H) kom onsdag med nyheter om en ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn, samt om Sotrasambandet da hun holdt pressekonferanse på Arna stasjon.

* Bodø får en ny flyplass til nærmere 5 milliarder kroner. Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP.

* Full utbygging av E18 i NTP-perioden. Parsellen fra Lysaker til Strand og videre til Slependen påbegynnes i første periode og bygges videre fortløpende, ifølge Budstikka.

* Østlandets Blad har meldt at ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygd i 2024, men nå fremskyndes byggingen til å starte neste år.

* Ifølge Bergens Tidende er det enighet om å bygge Stad skipstunnel.

* Sysla skriver at Bømlo får en ny fiskerihavn til 197 millioner. Fullfinansiering av prosjektet legges inn i andre halvdel av perioden, og kan realiseres etter 2024.

Kilde: NTB