– Jeg er strålende fornøyd med at stortingsflertallet stiller seg bak Høyres narkotikapolitikk, sier Sveinung Stensland til NTB.

Sammen med Ap, Venstre og SV er Høyre del av en flertallsmerknad i budsjettinnstillingen fra helse- og omsorgskomiteen som skal behandles av Stortinget i neste uke.

Der framgår det at ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten, melder VG.

Ikke forpliktende

En flertallsmerknad i en budsjettinnstilling uttrykker Stortingets vilje, men det er opp til regjeringen om dette skal følges opp med lovendringer eller reformer.

For Høyre er det ikke aktuelt å følge opp med en mer konkret bestilling eller instruks til regjeringen, understreker Stensland.

Høyres regjeringspartner Fremskrittspartiet er i likhet med KrF imot å avkriminalisere selv lettere narkotiske stoffer. Partiene mener dette sender ut et signal som kan bidra til å ufarliggjøre narkobruk.

Starten på rusreform

SVs helsepolitiske talsperson Nicolas Wilkinson mener flertallsmerknaden er starten på en større rusreform.

– Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling. Nå starter et stort arbeid med å omstille systemet fra straff til hjelp, sier han til VG.

– Det er viktig å presisere at vi ikke legaliserer cannabis og annen narkotika, men vi avkriminaliserer, tilføyer Stensland overfor avisen.

Ny politikk

Høyre, SV og Ap endret sine programformuleringer knyttet til bruk av narkotika under landsmøtene i vår. Venstre har i mange år kjempet for å avkriminalisere narkotikabruk. Også Rødt og MDG går inn for dette, men de to småpartiene er ikke representert i helsekomiteen på Stortinget.

Ap og Høyre tar ifølge VG et forbehold i innstillingen som ikke SV og Venstre er med på: Det skal fortsatt være et «forbud mot bruk og besittelse av narkotika». Men de to store partiene slutter seg til målet om å «endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

I februar reiser helsekomiteen i Stortinget på studietur til Portugal, som er i ferd med å gjennomføre en tilsvarende reform med avkriminalisering.